ท่านต้องการให้ อบต.ทะเลบก พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
ถนน ( 11 )
44.00%
ไฟฟ้า ( 2 )
8.00%
ประปา ( 6 )
24.00%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 6 )
24.00%