ท่านต้องการให้ อบต.ทะเลบก พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
ถนน ( 13 )
39.39%
ไฟฟ้า ( 3 )
9.09%
ประปา ( 6 )
18.18%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 11 )
33.33%