ท่านต้องการให้ อบต.ทะเลบก พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
ถนน ( 7 )
35.00%
ไฟฟ้า ( 2 )
10.00%
ประปา ( 5 )
25.00%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 6 )
30.00%