หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทะเลบก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
 
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๖ [ 15 ส.ค. 2566 ]  อ่าน : 35  
 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 10 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 52  
 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ [ 10 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 58  
 
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบำบัดภยันตรายจากสาธารภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ [ 10 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 59  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๓ [ 10 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 73  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ [ 10 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 1000  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ [ 10 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 63  
 
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 10 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 53  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรื่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ [ 10 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา่ธารณภัย [ 10 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 71  
 
ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา่ธารณภัย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ [ 10 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา่ธารณภัย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ [ 10 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 74  
 
ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา่ธารณภัย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๓ [ 10 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 54  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ [ 10 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 56  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ [ 10 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 65  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 10 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 58  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 10 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 55  
 
กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 10 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 66  
 
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ [ 10 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 52  
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) [ 10 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 68  
 
(1)    2    3    
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
คู่มือประชาชน
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก

 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250 โทร : 0-3552-8303 , 08-7857-0335
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
จำนวนผู้เข้าชม 12,833,209 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10