หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
 
 
 
 
ข่าวสาร อบต.
 
 
 

 
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชน (กิจกรรมโตไปไม่โกง)  
 

     เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองสานแตร จัดให้มี “โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชน (กิจกรรมโตไปไม่โกง)” ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อ
     1) สร้างจิตสำนึกคุณธรรมของเด็กและเยาวชนให้ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื่น รู้จักจำแนกชั่วดี สามารถแยกแยะความผิดและความถูกต้อง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอรัปชั่น
     2) พัฒนาสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนให้คิดเป็นและปฏิบัติอย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีคุณธรรม
     ณ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ม.ค. 2563 เวลา 11.27 น. โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก

ผู้เข้าชม 54 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/59

ลำดับภาพที่ 2/59

ลำดับภาพที่ 3/59

ลำดับภาพที่ 4/59

ลำดับภาพที่ 5/59

ลำดับภาพที่ 6/59

ลำดับภาพที่ 7/59

ลำดับภาพที่ 8/59

ลำดับภาพที่ 9/59

ลำดับภาพที่ 10/59

ลำดับภาพที่ 11/59

ลำดับภาพที่ 12/59

ลำดับภาพที่ 13/59

ลำดับภาพที่ 14/59

ลำดับภาพที่ 15/59

ลำดับภาพที่ 16/59

ลำดับภาพที่ 17/59

ลำดับภาพที่ 18/59

ลำดับภาพที่ 19/59

ลำดับภาพที่ 20/59