หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทะเลบก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.talaebok.go.th/hom... https://www.talaebok.go.th/org...   1. หน้าหลัก ด้านซ้ายจะปรากฎเมนู ข้อมูลหน่วยงาน เลือกหัวข้อ เกี่ยวกับ อบต. รายการ โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.talaebok.go.th/hom... https://www.talaebok.go.th/boa... https://www.talaebok.go.th/sta... 1. หน้าหลัก ด้านซ้ายจะปรากฎเมนู บุคลากร รายการ คณะผู้บริหาร  
2. หน้าหลัก ด้านซ้ายจะปรากฎเมนู บุคลากร รายการ หัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.talaebok.go.th/hom... https://www.talaebok.go.th/dut... https://www.talaebok.go.th/pro... 1. หน้าหลัก ด้านซ้ายจะปรากฎเมนู ข้อมูลหน่วยงาน เลือกหัวข้อ เกี่ยวกับ อบต. รายการ บทบาทหน้าที่
2. หน้าหลัก ด้านซ้ายจะปรากฎเมนู ข้อมูลหน่วยงาน เลือกหัวข้อ เกี่ยวกับ อบต. รายการ อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.talaebok.go.th/hom... https://www.talaebok.go.th/pro... https://www.talaebok.go.th/pro... https://www.talaebok.go.th/dnm... 1. หน้าหลัก ด้านซ้ายจะปรากฎเมนู แผน รายการ แผนพัฒนาท้องถิ่น  
2. เลือกไฟล์แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)
3.คลิกเพื่อเปิดไฟล์ (หน้า 58 - 82)
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.talaebok.go.th/hom... https://www.talaebok.go.th/con... 1. หน้าหลัก ด้านซ้ายจะปรากฎเมนู ข้อมูลหน่วยงาน เลือกหัวข้อ เกี่ยวกับ อบต. รายการ ติดต่อ อบต.
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.talaebok.go.th/hom... https://www.talaebok.go.th/pro... 1. หน้าหลัก ด้านซ้ายจะปรากฎเมนู ระเบียบ เลือกหัวข้อ ภายใน อบต. รายการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.talaebok.go.th/hom... https://www.talaebok.go.th/new... https://www.talaebok.go.th/new... 1. หน้าหลัก ด้านซ้ายจะปรากฎเมนู ข่าวสาร เลือกหัวข้อ กิจกรรม รายการ
    1.1 กิจกรรม (กิจกรรม/โครงการ ที่ อบต. จัดทำตามอำนาจหน้าที่)
    1.2 กิจการสภา (ข่าวประชาสัมพันธ์ของสภา อบต.)
    1.3 วีดีทัศน์  (กิจกรรมต่าง ๆ ทั่วไป)
2. หน้าหลัก ด้านซ้ายจะปรากฎเมนู ข่าวสาร เลือกหัวข้อ ข่าวสาร อบต. รายการ ข่าวประชาสัมพันธ์  
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.talaebok.go.th/hom... https://www.talaebok.go.th/hom... https://www.talaebok.go.th/web... ช่องทาง Q and A มี 4 ช่องทาง ได้แก่
1. หน้าหลัก มุมขวาด้านล่าง จะปรากฎสัญญาลักษณ์ Messenger (วงกลมสีน้ำเงิน-ขาว) ให้คลิกเข้าไป จะพบข้อความ แชทกับ อบต.ทะเลบกฯ คลิก เริ่มแชท จะสามารถโต้ตอบกับ Admin ได้
2. หน้าหลัก มุมขวาด้านบน จะปรากฎแบรนด์เนอร์ Facebook อบต.ทะเลบก คลิกเข้าไป จะพบคำว่า ส่งข้อความ (สีน้ำเงิน-ขาว) คลิกเข้าไป จะพบ กล่องข้อความ หรือ Inbox สำหรับโต้ตอบกับ Admin
3. หน้าหลัก ให้เลื่อนลงมาด้านล่าง จะพบแถบข้อความ กระดานสนทนา Q and A และมีแถบสีขาว ให้กดเข้าไปที่ ข้อความ ดูทั้งหมด จะสามารถเข้าไปโต้ตอบกับ Admin ได้ โดยคลิกคำว่า สร้างกระทู้
4. หน้าหลัก ด้านซ้ายจะปรากฎเมนู บริการประชาชน เลือกหัวข้อ รับเรื่องราวร้องทุกข์ รายการ กระดานสนทนา คลิกคำว่า สร้างกระทู้
o9 Social Network https://www.talaebok.go.th/hom... https://www.facebook.com/talae... 1. หน้าหลัก ด้านมุมขวาบนจะปรากฎแบรนด์เนอร์ Facebook อบต.ทะเลบก ให้คลิกเข้าไป
จะสามารถเชื่อมโยงไปยังเพจของ อบต.ทะเลบก ได้
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.talaebok.go.th/hom... https://www.talaebok.go.th/web... 1. หน้าหลัก เลื่อนลงมาด้านล่างสุดจะปรากฎโลโก้ อบต. (ด้านซ้ายมือ) ให้ดูบรรทัดที่ 2 จากด้านล่าง จะปรากฎคำว่า นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คลิกเข้าไปจะพบไฟล์ ประกาศ อบต.ทะเลบก เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ่มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.talaebok.go.th/hom... https://www.talaebok.go.th/pro... https://www.talaebok.go.th/pro... 1. หน้าหลัก ด้านซ้ายจะปรากฎเมนู แผน เลือกหัวข้อ แผนการดำเนินงาน รายการ  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.talaebok.go.th/hom... https://www.talaebok.go.th/pro... https://www.talaebok.go.th/pro... 1.หน้าหลัก ด้านซ้ายจะปรากฎเมนูหลัก รายงาน
2.เลือกเมนูย่อย รายงานผลการกำกับติดตาม
3.เลือกหัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2565 -31 มีนาคม 2566)
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.talaebok.go.th/hom... https://www.talaebok.go.th/pro... https://www.talaebok.go.th/pro...    1. หน้าหลัก ด้านซ้ายจะปรากฎเมนู รายงาน เลือกหัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี เลือกรายการ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
  (1)     2      3      4   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
ประมวลผลสำรวจ
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
คู่มือประชาชน
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก

 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250 โทร : 0-3552-8303 , 08-7857-0335
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
จำนวนผู้เข้าชม 12,227,128 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10