หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

บึงฉวาก ยินดีต้อนรับ

หมู่บ้านมังกรสวรรค์

ตลาดสามชุก ตลาดร้อยปี

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

อุทยานแห่งชาติพุเตย
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
4
5
   
ประวัติความเป็นมา
 
ลักษณะภูมิประเทศ
  ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีลักษณะคล้ายกระทะคว่ำ มีลักษณะพื้นดินทรายไม่อุ้มน้ำ และพื้นที่ทั้งหมดอยู่นอกเขตชลประทาน ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ การเกษตรอาศัยแหล่งน้ำจากน้ำฝนเพียงอย่างเดียว พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ขาดความอุดมสมบูรณ์
 
ลักษณะภูมิอากาศ
  ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้
 
ฤดูร้อน
 
ฤดูฝน
 
ฤดูหนาว
 
 
อาชีพประชากร
  ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน ปลูกผัก เป็นต้น
 
จำนวนประชากร
 
 
 
ตำบลทะเลบก มีประชากรรวมทั้งสิ้น 7,532 คน แยกเป็น
 
ชาย 3,672 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75
 
หญิง 3,860 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25
 
จำนวนครัวเรือน 2,453 ครัวเรือน
 
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 125.52 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
ประวัติตำบล
ตำบลทะเลบก เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอศรีประจันต์ เป็นพื้นที่รกร้าง หลังจากนั้นมีประชาชนจากอำเภอศรีประจันต์ เข้ามาจับจองที่ดินและทำมาหากิน โดยการเกษตร เช่น ทำนา ปลูกผัก เนื่องจากมีน้ำอุดมสมบูรณ์ แต่อย่างไรก็ตามในทุกๆ ปี จะมีน้ำหลากมาจากทางตอนบนของตำบล มารวมกันอยู่ที่บ้านทะเลบก หมู่ที่ 2 ในปัจจุบัน
 
ต่อมาเมื่อมีการบุกรุกพื้นที่และมีสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เพิ่มมากขึ้น จึงปิดกั้นทางน้ำ ประกอบกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป บางครั้งเกิดภาวะฝนแล้ง บางครั้งเกิดภาวะน้ำหลากทั่วทั้งพื้นที่ ท่วมขังเหมือนทะเล เมื่อแยกการปกครองออกจากอำเภอศรีประจันต์ มาอยู่ในเขตปกครองของอำเภอดอนเจดีย์ จึงตั้งชื่อว่า "บ้านทะเลบก" และเป็นชื่อของทางราชการตลอดมา
 
ที่ตั้ง
 
ตำบลทะเลบก อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอดอนเจดีย์
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 16 กิโลเมตร สามารถเดินทางติดต่อภายนอกได้โดยถนนสายบ้านหนองหลอด - หนองสานแตร เป็นถนนของกรมทางหลวงชนบท หมายเลข 3024 มีเนื้อที่ประมาณ 60.005 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,146 ไร่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
 
ทิศใต้
 
ติดต่อกับ
 
ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่บ้านในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก แบ่งออกเป็น 12 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประวัติหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1 บ้านหนองทราย 241 235 476 160  
2 บ้านทะเลบก 501 592 1,093 395
  3 บ้านทะเลบกบวช 347 353 700 210  
4 บ้านบ่อสำราญ 341 303 644 216
  5 บ้านหนองแขม 227 218 445 151  
6 บ้านหนองสามแตร 362 370 732 213
  7 บ้านหนองมังกะหร่า 222 246 468 132  
8 บ้านหนองโสน 302 279 581 188
  9 บ้านทางขวาง 227 246 473 156  
10 บ้านสระหลวง 287 294 581 210
  11 บ้านหนองแขมพัฒนา 285 367 652 232  
12 บ้านหนองสามแตรพัฒนา 330 357 687 190
  รวมทั้งสิ้น   3,672 3,860 7,532 2,453
 
** ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี **
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ : 081-857-0335
รับเรื่องร้องเรียน โทร: 081-857-0335
จำนวนผู้เข้าชม 123,147 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10