หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
 
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สพ 0023.3/ว2044 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566  [ 6 ก.ค. 2565 ]   
สพ0023.4/ว12806 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 ก.ค. 2565 ]   
สพ 0023.1/ว 12768 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2565  [ 5 ก.ค. 2565 ]   
สพ 0023.1/ว 12769 การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก  [ 5 ก.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว 12751 การจัดเวที สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน  [ 5 ก.ค. 2565 ]   
สพ 0023.1/ว 12733 การพิจารณากลั่นกรองข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 5 ก.ค. 2565 ]   
สพ0023.2/ว 12697 การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 ก.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว 12634 การสำรวจความต้องการเคลื่อนจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร  [ 4 ก.ค. 2565 ]   
สพ0023.4/ว2015 สำรวจขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์  [ 4 ก.ค. 2565 ]   
สพ0023.4/ว12641 แนวทางแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง  [ 4 ก.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว 12636 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565)  [ 4 ก.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว 12629 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2565)  [ 4 ก.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว 12626 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2565)  [ 4 ก.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว2001 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับตรง  [ 4 ก.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว 12631 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ปีการศึกษา 2563-2564  [ 4 ก.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 920
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
ประมวลผลสำรวจ
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
คู่มือประชาชน
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก

 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250 โทร : 0-3552-8303 , 08-7857-0335
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
จำนวนผู้เข้าชม 8,283,098 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10