หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
 
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
สพ 0023.5/ว 948, 947 ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลรายงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2563  [ 8 เม.ย. 2563 ]    
 
สพ.0023.5/ว7279 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะแก่ราชการส่วนท้องถิ่นฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563  [ 8 เม.ย. 2563 ]    
 
สพ.0023.5/6960 แจ้งโอนเงินภาษ๊มูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้อบจ.  [ 8 เม.ย. 2563 ]    
 
สพ0023.3/ว946 เร่งรัดการจัดสรรงบประมาณดำเนินลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันโครงการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา  [ 8 เม.ย. 2563 ]    
 
สพ0023.3/ว945 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถื่น งบเงินอุดหนุน เงินอุหหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/แรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  [ 8 เม.ย. 2563 ]    
 
สพ0023.3/ว7235 การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 COVID - 19  [ 8 เม.ย. 2563 ]    
 
สพ0023.3/ว7231 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 COVID - 19  [ 8 เม.ย. 2563 ]    
 
สพ 0023.3/ว7203 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานรัฐ  [ 8 เม.ย. 2563 ]    
 
สพ0023.3/ว7221 การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 เม.ย. 2563 ]    
 
สพ 0023.5/ว 7217 แนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ที่ยังมิได้จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 8 เม.ย. 2563 ]    
 
สพ 0023.5/ว 7109 การโอนจัดสรร งปม.63 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3  [ 7 เม.ย. 2563 ]    
 
สพ 0023.5/ว 7109 โอนเงินจัดสรร งปม. รายประจำปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3  [ 7 เม.ย. 2563 ]    
 
สพ 0023.5/ว 7109 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3  [ 7 เม.ย. 2563 ]    
 
สพ 0023.3/ว7032 ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน รุ่นที่ 2  [ 7 เม.ย. 2563 ]    
 
สพ 0023.3/ว7017 ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง เพิ่มเติม  [ 7 เม.ย. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 676
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
ประมวลผลสำรวจ
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
คู่มือประชาชน
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก

 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250 โทร : 0-3552-8303 , 08-7857-0335
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
จำนวนผู้เข้าชม 280,909 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครอง l นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย l แผนผังเว็บไซต์ l
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10