หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะสี ขนาดความจุ 120 ลิตร จำนวน 18 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน คสล.โดยปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีตทับหน้า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคสล.โดยปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีตทับหน้า หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาโครงการงานวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา PVC หมู่ที่ 10 (บ้านนายบุญส่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาโครงการงานวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา PVC หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมางานวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา PVC หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมางานโครงการงานซ่อมแซมไหลทางถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]ซื้อโครงการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 62 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13