หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

บึงฉวาก ยินดีต้อนรับ

หมู่บ้านมังกรสวรรค์

ตลาดสามชุก ตลาดร้อยปี

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

อุทยานแห่งชาติพุเตย
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
4
5
   
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ มีวัด จำนวน 7 แห่ง ดังนี้
 
วัดหนองบุญเกิด
 
วัดทะเลบก
 
วัดสระหลวง
 
วัดหนองสานแตร
 
วัดบ่อสำราญ
 
วัดหนองแขม
 
วัดอรุณธรรมเจดีย์
   
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 
ประปาในตำบล
 
มีระบบประปาหมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่ภายในตำบล
 
การคมนาคม
 
ถนนลาดยาง 7 สาย
 
ถนนคอนกรีต 19 สาย
 
ถนนอื่นๆ 74 สาย