อบต.ทะเลบกได้ดำเนินการตกแต่งสถานที่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๑๐ (๖๖ พรรษา ) ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

“โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ”

รูปกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวัน วันที่ 6 กรกฎาคม 2561

Image

โครงการเปลี่ยนถังเก็บน้ำประปาถังสแตนเลส หมู่ที่ 10

กำหนดราคากลาง

แบบปร.5

ปปช.01

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการเปลี่ยนถังเก็บน้ำแบบถังสแตนเลส หมู่ 10

แบบปร.4