องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 55 เดือนตุลาคม

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. ปีงบ 55

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค. ปีงบ 55

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างม.ค. ปีงบ 55

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก.พ. ปีงบ 55

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.ปีงบ 55

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.ปีงบ 55

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. ปีงบ 55

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมิ.ย. ปีงบ 55

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค.ปีงบ 55

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค.ปีงบ 55

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก.ย. ปีงบ 55