องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก

- ทอผ้ากี่กระตุก และ ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า -