ผลิตภัณฑ์ชุมชน

– ทอผ้ากี่กระตุก และ ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า –