บอร์ดประชาสัมพันธ์ โครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็ก12เหลี่ยม หมู่ที่ 3