บอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการเจาะบ่อบาดาลแบบท่อกรุ หมู่ 10