วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทีฆายุกา โหตุ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก

ใส่ความเห็น