โครงการหนูน้อยฟันดี

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก ได้จัดกิจกรรม “โครงการหนูน้อยฟันดี” ในวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก

ใส่ความเห็น