ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ