องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือชาวไร่อ้อยไม่ให้เผาอ้อยในพื้นที่