องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก และโรงพยาบาลบางปลาม้า ร่วมกับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “ผลิตขาเทียมพระราชทานเพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีชึ้น”