ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็กทรง 12 เหลี่ยม หมู่ที่ 9

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็ก หมู่ที่ 9