ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็กทรง 12 เหลี่ยม หมู่ที่ 11

ประกาศผู้้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็ก หมู่ที่ 11