จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็กทรง 12 เหลี่ยม หมู่ที่ 11

ขอใช้ราคากลาง

ปปช.01 หมู่ 11

ปร.1 แผ่น 2

ปร.1 แผ่น 2

ปร.4 แผ่น3

ปร.4ปร.5