จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็ก ทรง 12 เหลี่ยม หมู่ที่ 9

ขอใช้ราคากลาง

ปปช.01 หมุ่ที่ 9

ปร.5

ปร.4

ปร.4 แผ่น3