ลงพื้นที่เตรียมแผนให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย

ร.อ.สมนึก วงษ์มะเซาะ ผู้แทนจาก ม.พัน 19 ลงพื้นที่เตรียมแผนให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย(น้ำหลาก/น้ำท่วม) ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

Comments