เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมกันประดับธง “สก” และ ธงชาติ ณ บ้านเรือน ที่อยู่อาศัยตามความเหมาะสม

Comments