เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมกันประดับธง “สก” และ ธงชาติ ณ บ้านเรือน ที่อยู่อาศัยตามความเหมาะสม

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ได้ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก ณ ที่ว่าการอำเภอดอนเจดีย์และลานพระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช