วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2561 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบกได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม(ผู้ยากไร้)

เพื่อขอรับการสงเคราะห์ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป

อบต.ทะเลบกได้ดำเนินการตกแต่งสถานที่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๑๐ (๖๖ พรรษา ) ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

“โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ”

รูปกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวัน วันที่ 6 กรกฎาคม 2561

Image