เสด็จสวรรคต

Aside

 

ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

13 ต.ค. 2559 19:00 มีประกาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตแล้วด้วยพระอาการสงบ หลังทรงพระประชวรและประทับรักษาพระอาการที่ รพ.ศิริราช เมื่อเวลา 18.53 น. วันที่ 13 ต.ค. สำนักพระราชวังมีประกาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตเมื่อเวลา 15.52 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษา 89 พรรษา ทรงครองราชย์สมบัติได้. 70 ปี

ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศ เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย                     เดชฯ สวรรคต เป็นคำสั่งให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษา                   ทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป และให้                     ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไว้ทุกข์มีกําหนด 1 ปี ส่วนประชาชน               ให้พิจารณาตามความเหมาะสม

- ส่วนการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ตามหน่วยงานและอาคารบ้านเรือน ให้ประดับผ้า                     ระบาย โดยให้ผ้าสีดำอยู่ด้านบนและสีขาวอยู่ด้านล่าง การจัดโต๊ะหมู่บูชา จะประกอบด้วย                   พระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องทองน้อย และผ้าระบาย รวมทั้งงดประดับธงตราสัญลักษณ์

แจงระเบียบการแต่งกายข้าราชการ – รัฐวิสาหกิจไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระ                       เจ้าอยู่หัวสวรรคตสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ออกหนังสือ ถึงแนวทาง เรื่องการ                     แต่งกายไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต ตามที่ได้มีประกาศสำนัก                 นายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร                     รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม                   2559 และรัฐบาลได้กำหนดให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ดังนี้

 1. กรณีไปร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพให้ข้าราชการแต่งเครื่องแบบตามหมายรับสั่งหรือหมายกำหนดการของพระราชวัง โดยให้ใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีดำ ขนาดกว้างระหว่าง 7-10 เซนติเมตร พับแขนเสื้อซ้ายเบื้องบน

2. กรณีไม่ได้ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ  2.1 กรณีแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (เครื่องแบบสีกากีคอพับ และเครื่องแบบสีกากีคอแบะ) การแต่งเครื่องแบบไม่ต้องใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีดำดังกล่าวพับแขนเสื้อซ้ายเบื้องบน2.2 กรณีการแต่งกายทั่วไป ในการปฏิบัติราชการ 2.2.1 ข้าราชการชาย ให้แต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีดำ ผูกเนคไทค์สีดำ หากจะสวมเสื้อสูทหรือเสื้อคลุมให้ใช้สีดำ โดยอาจใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีดำดังกล่าวพับแขนเสื้อซ้ายเบื้องบนได้ตามสม2.2.2 ข้าราช การหญิง ให้แต่งกายสุภาพตามรัฐพิธี โดยให้ใช้เครื่องดำล้วน

 3. กรณีข้าราชการที่มีกฎหมายกำหนดไว้อย่างอื่นเป็นการเฉพาะให้แต่งกายตามนั้น

 4. กรณีการแต่งกายของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ให้อนุโลมตามข้อ 1 และข้อ 2

5.จัดสมุดลงนามถวายอาลัย

5.1 ด้านหน้าปกสมุด พิมพ์ข้อความว่า “สมุดลงนามถวายอาลัย”   5.2 แผ่นรองปก พิมพ์ข้อความว่า “ขอน้อมเกล้าถวายอาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ”5.3 ด้านในสมุด พิมพ์ข้อความหรอเขียนว่า  

“ข้าพระพุทธเจ้า………………………………………..” 

“ข้าพระพุทธเจ้า………………………………………..”เรียงลำดับต่อกันไป

6. ตกแต่งอาคารสถานที่ ด้วยผ้าดำขาว ให้เหมาะสมแก่พระเกียรติยศ

7. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือสถานบริการในพื้นที่ ให้พิจารณางดหรือ                   ลดการแสดงเพื่อความบันเทิงหรือการจัดงานรื่นเริงต่างๆ ตามเหมาะสม