เรียนรู้นอกสถานที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

Image

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบกได้ พานักเรียนไปทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕