งานคนดีศรีสุพรรณ ๖ กันยายน ๒๕๕๕

ประมวลภาพ งานคนดีศรีสุพรรณ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ บริเวณ ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี