ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก “อบต.เคลื่อนที่ รับบริการชำระภาษีนอกสถานที่” ตั้งแต่วันที่ 4 – 20 กุมภาพันธ์ 2562

พิเศษ

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก

พิเศษ