ลงพื้นที่เตรียมแผนให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย

ร.อ.สมนึก วงษ์มะเซาะ ผู้แทนจาก ม.พัน 19 ลงพื้นที่เตรียมแผนให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย(น้ำหลาก/น้ำท่วม) ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมกันประดับธง “สก” และ ธงชาติ ณ บ้านเรือน ที่อยู่อาศัยตามความเหมาะสม