เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

พิเศษ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านหนองสานแตร

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารศพด.บ้านสระหลวง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยอบต.ทะเลบก