เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมกันประดับธง “สก” และ ธงชาติ ณ บ้านเรือน ที่อยู่อาศัยตามความเหมาะสม

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ได้ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก ณ ที่ว่าการอำเภอดอนเจดีย์และลานพระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2561 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบกได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม(ผู้ยากไร้)

เพื่อขอรับการสงเคราะห์ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป

อบต.ทะเลบกได้ดำเนินการตกแต่งสถานที่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๑๐ (๖๖ พรรษา ) ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

“โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ”

รูปกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวัน วันที่ 6 กรกฎาคม 2561

Image

โครงการเปลี่ยนถังเก็บน้ำประปาถังสแตนเลส หมู่ที่ 10

กำหนดราคากลาง

แบบปร.5

ปปช.01

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการเปลี่ยนถังเก็บน้ำแบบถังสแตนเลส หมู่ 10

แบบปร.4